Erat praeterea juveni forma, quae Persei filium non dedeceret. exercitu ciuica corona donatus est. Hoc viso Tanaquil summam ei dignitatem portendi intellexit; conjugi suasit ut eum non secus ac liberos suos educaret. 7 Consul Liguras Viris doctis magnum honorem habebat Pompeius. 38.1 Gnaeus Duellius primo Punico bello dux contra Carthaginienses missus, cum uideret eos multum mari posse, classem Adversus eum Roma profecti sunt duo consules Paulus Aemilius et Terentius Varro. 2 Hic, quia in locum Tricipitini collegae consulem non subrogauerat et domum in Velia tutissimo loco habebat, in Si quid durius vellet imperare, se a cerva monitum praedicabat, statimque libentes parebant. 5 Quo uicto ueniam a Caesare ultro accepit; quo interfecto Augustum fouit, Antonium hostem iudicauit; Quod bellum, quanquam aeger atque invalidus, duplici proelio transegit, quorum priore castris exutus vix fuga evasit; altero victor se gessit acerbius. 2 Glauciae praetori, quod is eo die, quo ipse contionem habebat, ius dicendo partem populi auocasset, sellam concidit, ut magis popularis securi paene percussus, primum de Apulis et Nucerinis, iterum de Samnitibus, tertio de Gallis Vmbris Marsis atque Tuscis triumphauit. munerum accipiens equum tantum et hospitem sumpsit, uirtutis et pietatis exemplum. Moti patres legatorum precibus, extemplo legationem miserunt, cujus princeps Caius Popilius Laenas, ad bellum inter fratres componendum. deficerent, intellexerunt uentrem acceptas cibos per omnia membra disserere et cum eo in gratiam redierunt. Rex, nullo dato responso, terram intuens diu flevit. Quo facto militibus animos addidit. 5 Hac fabula populus regressus est. cumque Annibali illud consilium non probaretur, Maharbal adjecit: "Vincere scis, Annibal, sed victoria uti nescis." Itaque Latinorum populis suasit, ut et ipsi Romae fanum Dianae cum populo Romano aedificarent. Cum deinde pacem Antiochus a Romanis peteret, legatus ejus Publium Scipionem adiit; eique filium sine pretio redditurum regem dixit, si per eum pacem impetrasset. Ab lanio cultrum arripit, et pectus puellae transfigit. Contact 3 Ergo a et aurum dolo an scelere Caepionis partum ad emptionem agrorum conuertit. Ad summam senectutem vixit Fabius Maximus, dignus tanto cognomine. Defixerat pavor cum admiratione Gallos; Romani alacres obviam militi suo progrediuntur, et gratulantes laudantesque ad imperatorem perducunt. Ceperat jam ante Masinissam ex fama rerum gestarum admiratio viri, sed major praesentis veneratio cepit: erat enim in vultu multa majestas; accedebat promissa caesaries, habitusque corporis non cultus munditiis, sed virilis vere ac militaris, et florens juventa. Nempe arida sarmenta boum cornibus alligavit, eaque principio noctis incendit: metus flammae relucentis ex capite boves velut stimulatos furore agebat. Nihil hac victoria celerius; nam intra quadragesimum diem piratas toto mari expulit. Praetor Ciliciam latrociniis liberauit. Hi ergo accensis cornibus per montes, per silvas huc illuc discurrebant. habuerant. Cet ouvrage inspira l'abbé Lhomond pour son fameux livre éducatif éponyme, même si on accuse l'auteur de plagiat[1],[2]. iuris scientia consultissimus, ingenio sapientissimus, unde uulgo Corculum dictus. Marius aciem ita instituit, ut pulvis in oculos et ora hostium ferretur. Postea cum Sicilia a Romanis ad Poenos defecisset, Marcellus consul creatus Syracusas, urbem Siciliae nobilissimam, oppugnavit. amico cuidam, quid acturus esset, roganti: Tunicam, inquit, meam exurerem, si eam consilium meum scire existimarem. Non eadem fuit Octavii erga Brutum moderatio: is enim avulsum Bruti caput Romam ferri jussit, ut Caii Caesaris statuae subjiceretur. Tum denique, Mi Cinea, ait Pyrrhus, nos quieti dabimus dulcique otio fruemur. Tunc caduceator ab rege venit, locum ac tempus colloquendi postulans. Popedius Latinorum princeps, qui Drusi hospes erat, Catonem puerum rogavit ut Latinos apud avunculum adjuvaret. 4 Quadam nocte clangore anseris excitatus Erat Pyrrho utpote magno et forti viro mitis ac placabilis animus. Dein Annibal, ut Fabio apud suos crearet invidiam, agrum ejus, omnibus circa vastatis, intactum reliquit; at Fabius omnem ab se suspicionem propulsavit: nam eumdem agrum vendidit, ejusque pretio captivos Romanos redemit. Confecto bello piratico, Cnaeus Pompeius contra Mithridatem profectus est, et in Asiam magna celeritate contendit. Regias nurus in convivio et luxu deprehendant. Honestum Rhodi secessum invenit ibique litteris operam dedit. carcerem coniectus immissum percussorem Gallum uultus auctoritate deterruit acceptaque nauicula in Africam traiecit, ubi diu exulauit. Sciebat quippe vir sanctus tam contra officium esse amico tribuere quod aequum non sit, quam non tribuere id quod recte possimus; atque si forte amici a nobis postulent quae honesta non sunt. Tum demum Popilius dextram regi tanquam socio et amico porrexit. Hanc Sertorius assuefecerat se vocantem audire et euntem sequi. consulatus cum plebeiis communicaretur, acerrime restitit. inter turbam percussore corruit. Eum regem totius Africa opulentissimum magno usui sibi fore sperabat. Urbe egrediens ab Diis precatus esse dicitur, ut si innoxio sibi ea injuria fieret, desiderium sui facerent ingratae patriae quamprimum: neque multo postea res evenit. Octavio maximi honores a senatu delati sunt. Fuerant Livio cum Nerone veteres inimicitiae tamen ubi ei collega datus est, injuriae quamgravissimam acceperat oblitus est; et amicitiam cum eo junxit, ne propter privatam discordiam respublica male administraretur. Caium Gracchum idem furor, qui fratrem Tiberium, invasit: seu vindicandae fraternae necis, seu comparandae regiae potentiae causa, vix tribunatum adeptus est, cum pessima coepit inire consilia: maximas largitiones fecit; aerarium effudit; legem de frumento plebi dividendo tulit. Dein caput velamine involutum ad Caesarem delatum est, qui eo viso lacrimas fudit, et illud multis pretiosissimisque odoribus cremandum curavit. Quod ubi Carthagine auditum est, ortus statim est ululatus ingens, clamorque bellum esse gerendum, satiusque esse extrema omnia pati, quam patriam relinquere. Tunc ille, qui ter consul fuerat, demisse ac muliebriter mortem extimuit: voce flebili petiit ut sibi alvum levare liceret, sicque brevem miserrimae vitae usuram rapuit, donec miles morae impatiens caput in sordido loco sedentis amputavit. Postquam vero et exercitum suum ignorantia et, hostes errore implicavit, cum alio cursum direxisset, subito ad Contebriam reflexit, eamque inopinatam et attonitam oppressit. 66.1 Marcus Liuius Drusus, genere et eloquentia magnus, sed ambitiosus et superbus, aedilis munus magnificentissimum Pedibus saepe per urbem incedebat, summaque comitate adeuntes excipiebat: unde cum quidam libellum supplicem porrigens, prae metu et reverentia nunc manum proferret, nunc retraheret: "Putasne, inquit jocans Augustus, assem te elephanto dare?" 7 Equitum centurias numero duplicauit, nomina mutare non potuit Atti Neuii Deinde Romam de permutandis captivis dato jurejurando missus est, ut, si non impetrasset, rediret ipse Carthaginem: qui cum Romam venisset, inductus in senatum mandata exposuit, et primum ne sententiam diceret recusavit, causatus se, quoniam in hostium potestatem venisset, jam non esse senatorem.